Tüp bebek tedavisinde başarı oranları nedir ?

Tüp bebek uzmanlarının en sık karşılaştığı soru bu olsa gerek,çünkü bu büyük uğraşı ve çabanın neticesinin nasıl olacağını muhataplar inanılmaz merak ediyorlar.

Tüp bebek tedavi yöntemlerinin başarı oranları tüp bebek doktoru ve embriyologun titiz çalışmasına bağlı olarak değişmektedir. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör  kadının yaşı,erkekte de sperm sayısınız yeterli miktar ve hareketlilikte olmasıdır. Kadın ne kadar genç ise ve yumurtalık rezervi ne kadar iyiyse gebelik şansı o kadar yüksektir.Örneğin; 20-30 yaş grubu arasındaki kadınlarda normal bir yumurtalık rezervi var ise gebelik şansları yaklaşık olarak % 60-75 ’lere kadar çıkmaktadır. Buna karşılık 40 yaşında bir kadının gebelik şansı % 15-20’ler civarındadır. Ama yumurta rezervi az olan 30’lu yaşlardaki bir kadının rezervi eğer iyi derecede azaldıysa bu hastaların gebelik şansı % 10-20 civarında değişmektedir.

Yaş ilerledikçe gebelik şansı azalmakta, 35 yaştan sonra bu hızlanmakta 40’lı yaşlarda ise belirgin bir hale gelmektedir,dolayısıyla tüp bebek uzmanının bir görevide bu hastaları uyarıp acele etmelerini sağlamaktır.Böylece bilgilendirilmiş hastanın tüp bebek uygulamalarıyla şansı % 20’lere kadar çıkartılabilir. Genellikle de 43-44 yaşından sonra normal tüp bebek uygulamasında gebelik şansları %1-2’ler civarındadır, çok düşüktür.

Hastanın bu tedavileri uygularken bunları başvurduğu tüp bebek doktorunun hastaya detaylı olarak anlatıp,bilgilendirmesi gerekir. Buna görede tedaviye girmesi gerekir. Kadının yaşı belirleyicidir. Erkeğin yaşı bu kadar etkili değildir. Bir diğer olay da, kadının yaşı ne olursa olsun, yumurta rezervi azalmış olan hastalarda gebelik şansları belirgin derecede düşmektedir.

Bu sebeple  35 yaşın civarında evlilik yapmış olan kadınların çok beklemeden gelmeleri ve bu konuda uzman olan tüp bebek doktorlarına başvuruda bulunmaları onların ilerde çocuk sahibi olma şanslarını arttıracaktır.